Dit voorjaar hebben de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert hun nieuwe integrale veiligheidsplannen opgesteld. Bij de aanpak van veiligheid staat de gemeente niet alleen, dit doet zij met diverse partners, maar ook inwoners kunnen daar een rol in spelen. De gemeente wil daarvoor het veiligheidsbewustzijn en de meldingsbereidheid onder inwoners stimuleren op een manier die aansluit bij de inwoners. Daarom is het afgelopen voorjaar een vragenlijst met als thema Veiligheid voorgelegd aan het inwonerspanel.

Wat opvalt is dat inwoners soms geen melding doen van een verdachte situatie omdat zij twijfelen of deze wel de moeite van het melden waard is. Ook is niet altijd duidelijk wat waar gemeld kan worden.

Naar aanleiding van deze enquête willen we als gemeente helder communiceren over wat waar gemeld kan worden. Hiervoor zal nog dit jaar een communicatietraject worden ingezet.

Tot slot willen wij u hartelijk danken voor uw deelname aan het inwonerspanel Cuijk!

Bekijk volledig rapport