Eerste resultaten digitaal inwonerspanel bekend

Goede respons op onderzoek ‘Parkeerbeleid Centrum Cuijk’

De eerste resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd onder de leden van het Cuijkse digitaal inwonerspanel zijn binnen. Maar liefst 330 van de 378 deelnemers hebben gereageerd, een reactiepercentage van ruim 87%. Een prachtige score.

Resultaat: Bezoek aan het centrum
De deelnemers van het panel brengen vaak een bezoek aan het centrum in Cuijk. Slechts 1 procent van de deelnemers komt zelden of nooit in het centrum en 7 procent minder dan een keer per week. Maar 63 procent bezoekt het centrum meerdere keren per week. Maar liefst 95 procent van de bezoekers geeft aan naar het centrum te komen om te winkelen, dat is althans de belangrijkste reden.

Resultaat: Met de auto naar het centrum
De leden van het panel komen dus vaak naar het centrum en dat doen ze in de meeste gevallen ook met de auto; 57 procent geeft dat aan. En 90 procent geeft aan wel eens met de auto naar het centrum te komen.De parkeergarage aan de Smidstraat en het parkeerterrein aan de Zwaanstraat (blauwe zone) worden het meest gebruikt om de auto te parkeren.

Resultaat: Mening over toekomstig parkeerbeleid
Aan de panelleden is gevraagd om te reageren op een aantal stellingen over het parkeerbeleid van de gemeente. Dat gaf onder andere de volgende resultaten. Zeven op de tien inwoners wil de blauwe zones in het centrum behouden en eveneens zeven op de tien inwoners zou liever verder willen lopen dan meer te moeten betalen voor een parkeerplaats dichter bij het centrum. Zes op de tien inwoners vindt dat het betaald parkeren in het centrum moet worden opgeheven maar ook geeft zes op de tien inwoners aan dat overal gratis parkeren, vanwege het betalen van belasting, niet tot overlast mag leiden in eigen straat of buurt.

Uit de enquête valt verder af te leiden dat driekwart van de inwoners tevreden is over de bereikbaarheid en de ligging van de parkeerplaatsen in het centrum. En zeven op de tien inwoners is tevreden over het aantal beschikbare parkeerplaatsen in het centrum. Het gemak van betalen, het tarief, de kwaliteit en de bewegwijzering naar de parkeerplaatsen wordt iets minder positief beoordeeld. Een vijfde van de inwoners is hier ontevreden over.

Tot slot willen wij u hartelijk danken voor uw deelname aan het inwonerspanel Cuijk!

Bekijk rapport