Aan het onderzoek in het thema ‘Milieu’ van het digitaal inwonerspanel Cuijk hebben 376 personen deelgenomen. Dit is een mooie respons van 86%. Hieronder staat een korte weergave van de resultaten.

Beleving leefomgeving
Het onderzoek was vooral gericht op de beleving van inwoners op hun directe leefomgeving. Het merendeel van de panelleden ervaart weinig tot geen hinder van geur, licht, trillingen, stof en wateroverlast in de buurt. Wel ervaart men hinder van hondenpoep en zwerfafval. Een kwart geeft aan hier veel hinder van te ervaren. In iets mindere mate, een op de zeven, wordt er hinder van geluid in de buurt ervaren.

In het onderzoek kwam ook het onderwerp duurzaamheid aan bod: het belang dat mensen er aan hechten, wat ze al gedaan hebben op het gebied van energiebesparing, de bereidheid om te investeren in duurzaamheid in de toekomst. Dat die bereidheid er zeker is blijkt uit het onderzoek. 26% overweegt meer energiebesparende maatregelen toe te passen in de thuissituatie. De meestgenoemde maatregelen zijn: zonnepanelen, energiezuinige apparaten aanschaffen, het eigen gedrag energiezuiniger maken.

Input voor nieuw Milieubeleid Cuijk
De resultaten van het onderzoek zijn erg nuttig en worden gebruikt bij het opstellen van het nieuw milieubeleid voor de gemeente Cuijk dat eind van dit jaar gereed moet zijn.

Tot slot willen wij u hartelijk danken voor uw deelname aan het inwonerspanel Cuijk!

Bekijk rapport