De drie samenwerkende gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert (CGM-gemeenten) hebben hun dienstverlening onderzocht. Daarbij stond niet alleen de waardering door inwoners centraal maar ook hoe men het liefst contact wil met de gemeente. Voor het onderzoek werd per gemeente gebruik gemaakt van het digitaal inwonerspanel. Ook andere inwoners konden – digitaal – reageren. In totaal deden 1056 inwoners mee.

Papier is geduldig en met cijfers kun je vaak alle kanten op. Het nadeel van dit onderzoek is dat het digitaal is uitgevoerd. Mensen die niet met een computer overweg kunnen, deden niet mee aan dit onderzoek en dat geeft bij de uitslag op vragen over digitalisering op voorhand al een vertekend beeld. Toch zitten er tendensen in de uitslag die voor de gemeenten bruikbaar zijn om de dienstverlening te optimaliseren. Daar komt bij dat het ook niet het enige onderzoek is dat de gemeenten uitvoeren. Ook uit het tweejaarlijks onderzoek Waarstaatjegemeente.nl – waarbij deelnemers nog ‘ouderwets’ een papieren formulier kunnen invullen, halen de gemeenten veel nuttige informatie. En ook via de balie, de telefoon en andere contacten krijgen de gemeenten veel informatie die nuttig is om de dienstverlening te verbeteren.

Tot slot willen wij u hartelijk danken voor uw deelname aan het inwonerspanel Cuijk!

Bekijk rapport