In februari hebben wij de vragenlijst “Onderwerpen Burgerbegroting Cuijk” aan alle leden van het Digitaal Inwonerspanel Gemeente Cuijk voorgelegd. Wij bedanken iedereen die heeft deelgenomen.

Bekijk rapport